Archive for October, 2006

Zlatka pravila vikenda 6

PETAK

Odradi kapitalistički dan do jaja.
Damski.
(Ovo dame i jaja, ima mnogoznačne veze… Svako pravo na korišćenje ovog pravila je pravilno)
Ostatak prespavaj.
S knjigama.
…jer san snu ide…


SUBOTA

Nek te ne čeka sunce. Čekaj ti njega. Zaseda. Za sada. Za
Obuj pruge na nejednaka stopala. Pruži se!
Nabaci bore smejalice. I čkiljilice. I ten.
Ne budi sebičan. Budi vičan. Svični se!
Ne nosi se. Odnosi se!
…jer san snu ide…

NEDELJA

Odvezi se u čudo. Veži se.
Budi Alisa. U zemlji. Čuda.
Veruj.
Onoj sveći koju pališ tiho pridodaj blisko ime.
I poljubac.
Uberi cveće.
Usput. Uz PUT!
…jer san snu ide..

Sa sobom na jutrenje

Opet knjiga u krevetu?!
Uvedem li jednom redovno spremanje istog, možda pronađem sve one naslove za koje odavno mislim da su bestraga nestali sa police.
Vole knjige krevet pa to ti je.
Bar ove moje.
San snu ide.

Odavno ne ustajem leva desna, ili desna leva. Nema taktike u spuštanju tabana na parket. Ili glave. Kako se zalomi.
Jutros tehnika: odmah pa stabilno. Na obe! Odjedared.

Levo stopalo veće od desnog. I to ne tako zanemarljivo. Ali to samo primeti dobro oko. I ja.
Dva nejednaka stopala spustila u čarape. Sa prugicama. Crno belim.
Dva sad-manje-vidljiva nejednaka stopala spakovala u conversice. Bele. Koje se nikad ne pertlaju. Obuvanje na stari dobri način: guraj!
Ohoho! Dva jednaka stopala u broju 39 spremna.

Pranje zuba obavih u hodu ubacivanja stvari u torbu, pakovanje diskova, vozačke, cvika….
Isprala. Ispljunula.
Ogledalo reče:teta zuba prošle nedelje obavila brilliant job. Briiiiiilliant!

Odo!

SRCE

Svi smo ga crtali. Nekom.
Na papiru. Pesku. Kredom na ulici. Pastom za zube na ogledalu.
Svi ga imamo.
Srce.

Centralni organ. Kao što se kaže, odgovara pojmu centra. Iako je na zapadu srce sedište osećanja, sve tradicionalne civilizacije postavljaju u njega inteligenciju i intuiciju. Paskal još odavno reče : velike misli dolaze iz srca!

Srce jeste vitalni centar ljudskog bića, jer osigurava cirkulaciju krvi. Zato je i postalo simbol, ne naravno i stvarni centar intelektualnih funckija.
Tako je u Grčkoj. U Indiji je srce Bramino boravište, u islamu je presto Božji, u hrišćanskom vokabularu se kaže da srce sadrži Kraljevstvo Božje, što znači da je ovo centar individualnosti, kom se duhovnom razvoju osoba vraća, predstavlja praiskonsko stanje, pa prema tome i mesto božanskog delovanja. Za Svetinju nad Svetinjama kaže se da je srce Jerusalimskog hrama, a on sam srce Siona, koji je kao duhovni centar, srce sveta.

Dvostruko kucanje srca.
Pokret.
Sistolično i dijastolično (pumpa i vraća nazad krv), ga čini simbolom dvostrukog kretanja, širenja i skupljanja Svemira. Zato je ono početak vremenskih ciklusa. Puls. Frekvencija. Ton.

Pošto je srce u centru, kod Kineza postoji podudarnost između srca i broja 5 i elementa zemlja. Ali zbog prirode, jer je ono sunce, pripisuju mu i element vatru. Jedan taoistički učitelj Liu Zou kaže da je srce i gospodar daha, što je vrlo jednostavno povezati analogijom između srčanog ritma i disanja. Plutarh kaže: Sunce širi svetlost, srce širi dah!

Egipatsko hijeroglifsko pismo srce predstavlja vazom. Srce se dovodi i u vezu sa svetim Gralom, u kom je sakupljena Hristova krv. Obrnuti trougao, koji predstavlja kalež, takođe je simbol srca.
Prema memfiskoj kosmogoniji, bog Ptah je svojim srcem zamislio svemir pre nego što ga je materijalizovao snagom svoje stvaralačke reči.
Srce je jedini organ, tj jedini unutrašnji organ koji se u mumiji ostavljao na svom mestu. Na jednoj steli u Luvru, srce se izjednačuje sa savešću : A moje srce mi je nalagalo da vršim te radnje, ono je upravljalo mojim poslovima. Meni je bilo odličan svedok. Uspevao sam jer mi je ono dalo da delujem. Ono je Božji sud u svakom telu.

Grčkorimska antika je siromašna sa ovim simbolom. Prema jednom predanju Zevs je progutao Zagrejevo srce dok je još ono kucalo, preporodio svog sina izrodivši sa Semelom Dionisa. Izgleda da je to jedina legenda gde srce ima neku ulogu.

Semantika keltskog jezika za nazive centra: Kreiz-bretonski, Craidd-velški, Cridhe-irski. Sve je to povezano i sa rečju Srce. Sve tri reči su povezane sa Indoevropskim Krd, što znači srce, centar, sredina, odakle su proizašli i latinski, grčki, jermenski, germanski i slovenski nazivi za srce.

U Bibiliji je reč srce upotrebljena jedno desetak puta da bi se označio telesni organ, a preko hiljadu puta u kojima je njegovo značenje simboličko. Iz srca proizilaze i mašta i budnost, kao i pamćenje. U duhovnom životu srce ima centralnu ulogu. Ono misli, odlučuje, odgovorno je.
Pjesma nad pjesmama
Otela si mi srce,
Sestro moja, nevjesto,
Otela si mi srce
Jednijem okom svojim,
I jednijem lončićem s grla svojega…

Srce je u hrišćanstvu uvek više vezano za Duh nego za dušu.
I daću vam novo srce, I nov ću duh metnuti u vas! (Jezekilj)

U islamskom predanju Qalb-srce je organ razmišljanja i duhovnog života. Tačka u kojoj se duh utiskuje u materiju. Za čoveka suštinska oscilacija koja sve određuje. Skriveno mesto i tajna (sirr).
Kod sufija, mistici se zovu ljudi srca.

Peblo Indijanci veruju da deca potiču iz semena muškarčeve moždane srži i krvi ženinog srca.

U modernim predanjima srce je postalo simbol profane ljubavi, milosti, prijateljstva i ispravnosti.

Ne budite na kraj srca!

« Previous PageNext Page »