Archive for April, 2008

Haiku session

HAIKU RAT

Razoružavanje se uvek obavi iskrenošću.
Sve ostale vrste ratovanja (dignut ton, nos i kurac) su čiste dečije bolesti.
Stra’ od nepoznatog.

Pucanje u prazno nikad nije prazan pucanj iako odjek samo od okoline zavisi.
Ne i od pucnja.

Štitnika za život nema.
Ko ih i izmisli spada u onu grupu „druge vrste predaja“.

HAIKU BELO I NIKOTIN

Za krečenje je potrebno uvek 2.
2 dana.
2 ruke.
2 zvučnika.
2 valjka.
2 četke.
2 oka.

1 „ruka“ preko nikotinskog žutila.
2 „ruka“ za peglanje prve.

HAIKU ODMOR

Idenje se uvek vrši voljnim procesima.
I lovom.
Metoda čuda se isključuje iz ovog stiha.

Da bi se odmorio, moraš prvo da se umoriš.

HAIKU DAJ MI DAJ

Očekivanja su uvek isto što i davanja.
Samo se sebičnije zovu.

HAIKU KLIKERI

Igranje je uvek za ličan ćef.
Al i tu neko gubi.
No, čim se gubitak počne računati, mora da je reč o takmičenju a ne o igri.

HAIKU TAKMIČENJE

Na šalter osam!

TYPO

AND TYPO SONG

Če(t)kanje

Ponekad se plašim da sve simbole s kojima razgovaramo ikad spakujem u tri de.
Te smokve, trešnje, to šuškanje, taj kamen, te drvene klompe, te šešire, te babske gaće…
Kao da će ih ako budu, nešto pucnuti prstima, opaliti čveger i reći puj pike ne važi.
A opet, to je jedina misao u kom se kreće ova leva klompa, parking mesto o kom misli desna ruka. Suštinski deo je već tamo. Režira.

Zamisliš jedno veliko more.
Veliko veliko more.
To pod uslovom da nikad nisi video more.
Jer more je uvek veliko.
Taaaaakooooooooc!
E onda zamisliš jednu veliku četku.
Veliku veliku četku.
To pod uslovom da si video četku.
Jer četke su uvek male.
E onda umočiš tu malu kao veliku četku u veliko veliko more.
I ništa.
Ribice će na kratko pobeći.
More se neće uzburkati.
Jer zamišljene velike četke
Nisu ni blizu velike kao veliko more.

Đed mi nekad pričao, kad sam bila dovoljno dosadna (a uvek sam), jednu priču.

Bila jedna bašta
I u bašti panj
A na panju četka
Opet iz početka…

Bila jedna…

Next Page »