Archive for December, 2009

U pauzama valja spavati…

Ona priča o tri praseta uopšte nije onakva kako su nam pričali. Ona u stvari počinje sa:

Bila jednom dva praseta…(ovde sad treba dugo da se piše, a za to vremena nema)
Treće se prišljamčilo kao prava mera.
SVEGA.