Archive for March, 2011

Srda

Ja se često namrštim
I stanem za vrata,
Pa se srdim i srdim
Po dva do tri sata.

Pitaju me i otac,
I tetka i mama:
” Šta je tebi, Bojice?”
– Ja ne znam ni sama.

A kad čelo razvedrim
(To me stane truda),
Onda pitam samu sebe:
” Što si bila luda?