Archive for December, 2012

zen

ići s detetom na bazen je neprocenjivo.
duvati sline u pamučnu maramicu je vredno svakog pomena.
napraviti od plastelina pitu, a onda praviti šare tako što preko preteraš plastički traktor daje divne rezultate.

nerviranje je precenjeno.